Musų vertybes

Profesionalumas - iš anksto sutartas ir aiškus darbo rezultatas klientui:

  •     Projekto pradžioje išdiskutuojame ir susitariame dėl visiems, ypač kliento atstovams, vienodai aiškiai suvokiamo rezultato.
  •     Vertės nekuriančius (neduodančius išmatuojamo rezultato klientui) darbus eliminuojame.
  •     Projekto būsenos ataskaitose, dokumentuojame pasiektus tarpinius laimėjimus, tikslų ir rezultatų pokyčius.

Agile - mažais, bet užtikrintais žingsniais link rezultato.

Kartu su klientu ieškome rezultato matavimo būdų. Siekiant supaprastinti atliekamus darbus, galutinį rezultatą skaidome aiškiau suprantamais ir matuojamais etapais.


Dirbame greitai.

Apibrėžti darbai atliekami greitai, bet taip, kad galutinis rezultatas tiksliai atitiktų susitarimą su klientu.


Nuolaitinis mokymasis.

Siekiame pažinti naujausias IT technologijas ir veiklos gerinimo metodikas, kad šias žinias pateikti savo klientams.


Atlikti tik sudėtingiausius darbus, apmokant įmonės personalą.

Mes norime tobulėti greičiau, atliekant vis sudėtingesnes užduotis. Todėl, projekto metu, mes siekiame greičiau apmokyti kliento darbuotojus, kad toliau darbai būtų vykdomi savarankiškai (su mažesne mūsų pagalba).


Esame nepriklausomi ir neįsipareigoję atstovauti vieną žinomą prekinį ženklą.

Savo darbe naudojame įvairias veiklos gerinimo metodikas ir įrankius, kurie yra pateikiami kaip sudėtinė daugelio garsių prekinių ženklų (Six sigma, Lean, Toyota, Goldrad, TQT, ISO) dalis.