Strategijos vykdymo matavimo sistemos diegimas

Strategijos vykdymo matavimo sistemos diegimas Jums sukurs naudą, jeigu:

  • Jau turite susikūrę savo strategiją, bet negalite pasakyti kaip sekasi ją vykdyti.
  • Vykdote veiklos gerinimo programą, bet nežinote, kiek tiksliai tai įtakoja jūsų veiklos rezultatus į geresnę ar blogesnę pusę.
  • Turite įsidiegę ISO, bet tai nepadeda dirbti greičiau ir geriau.

 

Matavimų sistemos diegimo metu mes naudojame:

  • Subalansuotų rodiklių sistemą (angl. Balanced Scorecard) pagrindinių ir pagalbinių matavimo rodiklių (angl. KPI'sai) nustatymui.
  • Šešių sigmų (angl. Six Sigma) paketo metodikas ir matematinius modelius sudėtingesniems parametrams nustatyti.
  • Programinę įrangą, matavimo rezultatams atvaizduoti, Microsoft Reporting Server.

Norite sužinoti daugiau apie šią paslaugą? Kriepkitės į mūsų pagrindinį ekspertą Vidmantą Skodžių (tel. 8 699 99 862) arba mūsų bendrais kontaktais.